Mestvinnende – Informasjon og veiledning for innsending

Her ligger dokumenter som skal følges ved innsending av resultater for mestvinnende valp, veteran, avl eller oppdrett.

Trykk på linkene for å få opp skjema og veiledning:

Veiledning: Prazsky Kysarik – Mestvinnendeliste VALP-VETERAN- AVL – OPPDRETT – Veiledning til innsending

Skjema for innsending:

Word: Prazsky Kysarik – Mestvinnendeliste SKJEMA

PDF: Prazsky Kysarik – Mestvinnendeliste SKJEMA

Tabell: Prazskykrysarik – UTREGNINGSTABELL

Oppdatert: 31.12.2022