PRAZSKY KRYSARIK

Velkommen til raseklubben for Prazsky Krysarik.

Prazsky Krysarik kan spores veldig langt tilbake i tid. De eldste spor av rasen stammer helt tilbake fra starten av det forrige årtusen.  Kilder forteller at den polske Kong Boleslav II (1058 – 1080) var veldig glad for to Prazsky Krysarik han hadde fått i gave. Disse stammet fra et område som i dag ligger i Tsjekkia. Man mener at den lille hunden ble sett på som et symbol på Tsjekkias sin uavhengighet og suverenitet.

I en Prazsky Krysarik får du alt fra en morsom trenings-/tur kamerat, til en å dele pleddet i sofaen med om kvelden. De har utrolig mye energi og elsker å være med familien der det skjer.

De er en veldig intelligent hunderase som det er utrolig morsomt å jobbe med da de lærer veldig fort og liker å jobbe.

Så om du skulle være interessert i mer enn utstilling eller kosehund til familien er dette en super hund å jobbe med når

det kommer til for eksempel spor, agility eller lydighet.

NYHETER:

INNKALLING TIL RASEÅRSMØTE /med saksdokumenter- 2023

https://www.facebook.com/groups/525299840897929/permalink/5869009406526919/ 

Forfattet at: Anne Nystrøm

INNKALLING TIL RASEÅRSMØTE  – 2023 

Innkalling-raseårsmøte-PK-16-2-23 (Trykk på linken)

MESTVINNENDE PRAZSKY KRYSARIK 2022

Nå er tiden inne for å send inn skjema for VALP og VETERAN i rasen 🙂
Resultater for voksne /total hentes direkte fra Dogweb.

Minner om å følge fristen for innsending som er satt til 31.12.22
(innsendinger etter dette vil ikke bli beregnet med i resultatlisten)

Link til skjema ved å trykke her: Prazsky Kysarik – Mestvinnendeliste SKJEMA

Vi ønsker alle lykke til og takker for et fint utstillings år

INNKALLING TIL PRAZSKY KRYSARIK RASEÅRSMØTE TORSDAG 3/2-2022 kl. 18.30 PÅ MS TEAMS.

Dato og agenda blir lagt ut på www.nmhk.net under rasenavnet Prazsky Krysarik,
samt den offisielle Facebook siden; NMHK-Prazsky Krysarik-rasegruppe, innenfor frist.

Bekjentgjøres også i Mininytt.

Innsendte saker og kandidater sendes på e-post til; prazskykrysarik@nmhk.net og må være rasegruppen i hende senest; innen 5 uker før dato for raseårsmøte.

På grunn av ekstraordinære omstendigheter så har rasegruppen igangsatt sitt rasearbeidet først høsten 2021. NMHK HS har fastsatt at raseårsmøtene fremover skal avholdes innen 15/3, derfor tar denne demokratiske valgte rasegruppen gjenvalg ved førstkommende raseårsmøte,
(dvs. de som er på valgt for 1 år).

Agenda:
1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen fra årsmøte
4. Valg av tellekorps
5. Godkjenning av innkalling
6. Årsberetning
7. a) Regnskap b) Budsjett
8. Aktivitetsplan for kommende periode
9. Innkommende saker
10. Valg
Raserepresentant: Anne Nystrøm ikke på valg.
Rasegruppemedlem vara raserepresentant: Vibeke Eide-Johansen på valg for 2 år, tar gjenvalg.
Rasegruppemedlem: Martine Fosse Linderman ikke på valg.
Rasegruppemedlem: Inger Alice Strandset Leigh på valg for 2 år, tar gjenvalg.
Vennlig hilsen
Rasegruppen – Prazsky Krysarik

Kontaktinformasjon:
PrazskyKrysarik@nmhk.net

Galleri

Utstilling – Mestvinnende liste

Utstilling – Mestvinnende VALP, VETERAN, AVL & OPPDRETT  – Informasjon og veiledning