Referat fra Raseårsmøte  lørdag 24.06.17. på Hadeland

Møtet ble holdt på utstillingsplassen etter at bedømmelsen i ringen er ferdig.