Avlsetiske retningslinjer.

NMHK-Prazsky Krysarik har utarbeidet avlsetiske retningslinjer for Prazsky Krysarik som alle avlshunder bør oppfylle.
Dette fordi vi ønsker at norske Prazsky Krysarik skal være rasetypiske og ved god fysisk og mental helse.
Alle oppdrettere er forpliktet til å sette seg inn i NKK’s etiske regler for avl.

 • Det skal kun avles på FCI/NKK registrerte hunder.
 • Det skal kun avles for å forbedre sunnhet, temperament og rasetype.
 • Matadoravl og sterk innavl skal unngås.
 • Tisper som har hatt 2 keisersnitt skal tas ut av avl.
  Hvis en tispe har hatt 1 keisersnitt, bør hun ha minst 1 års pause før neste kull.
 • Tisper skal ikke ha mer enn 5 kull totalt. Tisper skal ikke påsettes etter fylte 8 år.
 • For alle valper som registreres fra 01.01.2021 vil det være krav om registrert status på patella luksasjon i Dogweb på foreldredyr hos Prazsky Krysarik.
  Avlsdyr må ha oppnådd minimumsalder på 12 mnd ved testing.
  Ved parring bør avlsdyrenes PL-grad ikke overstige 1 sammenlagt.
  Hunder med patellaluksasjon grad 3 (sterk grad) skal ikke brukes i avl og eventuelle avkom etter disse vil automatisk bli registrert med avlssperre av NKK.
 • NMHK-Prazsky Krysarik anbefaler øyelysning ved 1 år eller før parring. I tillegg anbefaler man å øyelyse ved 3 og 5 års alder for å avdekke eventuelle latente øyesykdommer eller øyedefekter.
 • Avlsdyr bør ha oppnådd minst 2 førstepremieringer(excl) eller 1 certifikatkvalitet (CK) på utstilling.
 • Valper skal tidligst leveres 8 uker gamle. Valper skal leveres med gyldig helseattest, være behandlet mot innvollsorm og være ID-merket.
  Det bør også foreligge gyldig kjøpekontrakt/forvertkontrakt fra NKK i 2 eksemplarer.
  Valpene må være forhåndsregistrert i NKK.
 • I følge NKK’s retningslinjer skal en tispe tidligst parres ved 18 mnd alder.
  Vi anbefaler alle oppdrettere til å ta en individuell vurdering av tispen og eventuelt vente til fylte 2 år av hensyn til kroppens utvikling, modenhet og mentalitet.
  Hannhunder kan tidligst benyttes etter PL-sjekk ved fylte 1 år.

Link til NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett:
https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1536735722/Dokumenter/Helse/Etiske%20retningslinjer%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf

Link kjøpekontrakt NKK:
https://www.nkk.no/getfile.php/13275408-1583747698/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/NKKs%20kj%C3%B8peavtale%202020.pdf

Link forvertkontrakt NKK:
https://www.nkk.no/getfile.php/13193699-1494239701/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/SKJEMA-Forvertsavtale.pdf

 

NMHK-Prazsky Krysarik’s avlsetiske retningslinjer er utarbeidet etter nøye vurderinger og etter samtale med NMHK HS.
Disse avlsetiske retningslinjer vil også bli implisert i RAS og vil være gjeldene fra 01.11.2020.
Avlsanbefalinger for Prazsky Krysarik revideres hvert år på rasens raseårsmøte.

Rasegruppen for Prazsky Krysarik.