Rasegruppen

Rasegruppen –
Prazsky Krysarik

E-Post til rasegruppen: prazskykrysarik@nmhk.net

RASEUTVALG:

Leder – Raserepresentant: 
Anne Nystrøm
Tlf: 934 26 979

Vara leder – Vara raserepresentant:
Vibeke Eide-Johansen
Tlf: 970 71 200

Utvalgsmedlem – Regnskapsfører – Kasserer:
Martine Fosse Linderman
Tlf: 942 47 759

Utvalgsmedlem – Valpeformidler:
Inger Alice Strandset-Leigh
Tlf: 974 18 705

Valgkomité:

Leder: Lise Granly

Vara leder: Kati I Meringdal

Medlem: Steffi Wilhelmsen

Revisor:

NMHK Hovedstyre